لیف

کیسهٔ حمّام یا کیسه حمّام یا به‌اختصار کیسه یا لیف از لوازم بهداشتی حمام است که به‌وسیلهٔ الیاف معمولاً کتان به‌شکل دستی یا پلاستیکی در فرایند صنعتی بافته می‌شود.معمولاً همراه با صابون برای پاک کردن آلودگی‌ها از روی سطح پوستبه‌کار می‌رود.

از نوع سنتیِ آن، که در ایران برای نظافت استفاده می‌کنند و به‌همراهِ سفیداب برای نظافت بیشترِ بدن در حین استحمام استفاده می‌شود.

کیسهٔ حمّام یا کیسه حمّام یا به‌اختصار کیسه از لوازم بهداشتی حمام است که به‌وسیلهٔ الیاف معمولاً کتان به‌شکل دستی یا پلاستیکی در فرایند صنعتی بافته می‌شود. معمولاً همراه با صابون برای پاک کردن آلودگی‌ها از روی سطح پوستبه‌کار می‌رود.